2ยบ EcoMeeting Electrico FAPA
 VI Eco Rallye Comunitat Valenciana Electricos RFEDA
 VI Eco Rallye Comunitat Valenciana Hibridos y Otros Combustibles
 VII Rallye Zamudio Campeonato
 VII Rallye Zamudio Trofeo
 VII Rali de Lugo 2019
 Rainha Santa 2019